QUÈ INCLOUEN LES OPCIONS XS, S, M i L?

→ Postproducció
Edició digital professional de les fotos seleccionades.

→ Web i premis
Fotos editades i preparades per ús en premis, web, i exposició en universitats, en format original.

→ Xarxes Socials
Fotos editades i preparades per publicació en xarxes socials, en diferents formats:

· Original
· 1:1
· 9:16 (Instagram Stories)
· Blanc i negre
· 1 Reel bàsic
 

EXEMPLES:

· Original

· 1:1

· 9:16 (Stories)

· Blanc i negre

.

POSTPRODUCCIÓ INTENSIVA

En obres acabades o no, on per limitacions del lloc no sigui possible mostrar la totalitat del volum edificat; on encara hi hagi eines o obrers treballant, parts inacabades, cablejat excessiu, o altres elements que puguin distreure, pot ser útil tenir l'opció de postproducció intensiva.